Tin tức

Mốc điểm tọa độ 3D khu vực biển đảo

Mốc điểm tọa độ 3D khu vực biển đảo

Công tác xây dựng mốc tọa độ 3D khu vực biển đảo Việt Nam được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam chỉ định Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Q... Xem chi tiết