Tin tức

Ảnh điều vẽ ngoại nghiệp khu vực Bắc và Trung CHDCND Lào

Ảnh điều vẽ ngoại nghiệp khu vực Bắc và Trung CHDCND Lào

Thiết kế kĩ thuật “Điều vẽ ảnh ngoại nghiệp phục vụ thành lập bản đồ địa hình và xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản tỉ lệ 1/50.000 k... Xem chi tiết